[Mahfudzat] Berkata yang sebenarnya

Mahfudzat-2[Sahabatwp_]

Kita sering salah mengartikan, dimana seringkali membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran, sehingga kita tidak mengatakan apa yang seharusnya kita katakan. Sebuah pepatah Arab menyatakan” katakanlah yang benar itu, walaupun pahit”.

Pada dasarnya ketika pertamakalinya kita tidak berkataa jujur, maka akan menimbulkan ketidak jujuran berikutnya. Seringkali memang yang “benar” itu terdengar pahit, sehingga kita memilih jalan yang dianggap aman, padahal sebenarnya, kepahitan itu akan menjadi lebih baik untuk sebuah kebenaran. Keselamatan seseorang bergantung kepada lisannya, mulailah dari kita, mulailah dari lisan kita.

#salamsahabatwp_
#mahfudzat
#Sahabatwp_UAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *